„Ha-Makabi”

(hebr., Machabeusz) – dwujęzyczny (polsko-jidysz) organ Związku Żydowskich Towarzystw Gimnastyczno-Sportowych „Makabi” w Polsce; miesięcznik nieregularnie wydawany w Warszawie, od 1933 do listopada 1936 (ogółem 9 numerów), pod red. M. Dickesa. W skład komitetu redakcyjnego wchodzili A. Aleksandrowicz, R. Wołkow (później także polityk syjonistyczny H. Rosmarin, adwokat Zygmunt Fogiel [Fogel] i Miron Szerszewski). Periodyk był kontynuacją pisma „Makabi”. (Zob.: Makabi; Oddział Polski Wszechświatowego Związku Makabi)

Autor hasła: Marian Fuks

Strona główna Polskiego Słownika Judaistycznego

This website uses cookies to collect statistical data. If you do not accept it, please disable cookies in your web browser. I understand