„Ha-Mag(g)id”

(hebr., Kaznodzieja) – pierwszy w języku hebrajskim tygodnik, wydawany w Ełku w 1856-1890, pod redakcją Lazara-Lipmanna Silbermanna (do 1879), następnie D. Gordona (1879-1886), po którego śmierci obowiązki redaktora przejął jego syn, Dow Ber. Pismo przeznaczone było przede wszystkim dla Żydów rosyjskich, nie mogło jednak – z powodu carskiego zakazu – być drukowane w Rosji. Ze względu na swój umiarkowanie konserwatywny charakter było poczytne w kręgach ortodoksyjnych. Z czasem „Ha-M.” osiągnął popularność wśród Żydów wielu krajów, zawierał bowiem materiały odzwierciedlające sytuację ludności żydowskiej w różnych krajach w 2. poł. XIX w. Od lat 70. XIX w., za sprawą Gordona, popularyzował ideę kolonizacji Palestyny. Przy „Ha-M.” ukazywały się dodatki literackie („Ha-Cofe”, „Ha-Mag(g)id Miszna” [hebr., Kaznodzieja Miszny], „Ha-Mag(g)id le-Israel” [Kaznodzieja dla Izraela, Kraków 1892]). (Por. też: Bernfeld Szymon; Chowewe(j) Erec Israel)

Autor hasła: Marian Fuks

Strona główna Polskiego Słownika Judaistycznego

This website uses cookies to collect statistical data. If you do not accept it, please disable cookies in your web browser. I understand