Ha-Jom harat olam

(hebr., Dzisiaj poczyna się świat) – krótka modlitwa, powstała jako anonimowy pij(j)ut, towarzysząca dęciu w szofar w dzień święta Nowego Roku. Jego treść składa się z pochwały święta i prośby o usprawiedliwienie w Dzień Sądu. Wśród Żydów aszkenazyjskich modlitwę tę odmawia się trzykrotnie w ramach musaf, po dęciu w szofar. Jej powstanie wiąże się z opinią Eliezera ben Hyrkanosa, który uważał, że świat został stworzony w miesiącu tiszri (w ostatnim dniu tego miesiąca wypada Nowy Rok).

Autor hasła: Rafał Żebrowski

Strona główna Polskiego Słownika Judaistycznego

This website uses cookies to collect statistical data. If you do not accept it, please disable cookies in your web browser. I understand