„Ha-Iwri”

(hebr., Żyd) — tygodnik wydawany w języku hebrajskim w Brodach w 1865–1890, pod red. B. Werbera (do 1876), a później jego syna — Jakuba. Pismo poświęcone było problemom życia Żydów w Galicji. Ze względu na swój postępowy charakter, prowadziło ono ostrą polemikę z lwowskimi ortodoksami (por. Machzike(j) ha-Dat). Ukazywał się też dodatek naukowy do „Ha-I.”, pt. „Iwri Anochi”. 

Autor hasła: Marian Fuks

Strona główna Polskiego Słownika Judaistycznego

This website uses cookies to collect statistical data. If you do not accept it, please disable cookies in your web browser. I understand