„Ha-Dor”

(hebr., Pokolenie, Wiek) – tygodnik wydawany w Warszawie w języku hebrajskim w 1901–1904, pod red. D. Fryszmana. Ze względu na jego wysoki poziom, stawiano je w rzędzie najlepszych czasopism literackich. „Ha-D.”, obok problematyki żydowskiej, wiele uwagi poświęcał „europejskiemu życiu i myśli”. Eseje i felietony publikowali w nim m.in.: I.L. Perec, H. Zeitlin. „Ha-D.” przystępny tylko dla inteligencji, nie miał licznych odbiorców, i z powodów finansowych przestał się ukazywać.

Autor hasła: Marian Fuks

Strona główna Polskiego Słownika Judaistycznego

This website uses cookies to collect statistical data. If you do not accept it, please disable cookies in your web browser. I understand