„Ha-Cefira”

(hebr., Przedświt) – 1. rocznik religijno-literacki, wydany w języku hebrajskim jednorazowo we Lwowie w 1824; 2. pierwsze w języku hebrajskim czasopismo w Królestwie Polskim, ukazujące się od stycznia 1862, początkowo jako tygodnik, a od kwietnia 1886 – jako dziennik. Założone w Warszawie przez Ch.Z. Słonimskiego i przez niego redagowane, było poświęcone popularyzacji wiedzy przyr., geografii, matematyki, astronomii i historii. W pierwszych 25 numerach (do lipca 1862) wydrukowano pionierskie artykuły o elektryczności, telegrafie, meteorytach, fotografii, chemii i fizyce. W sprawach religijnych „Ha-C.” reprezentowała nurt umiarkowanie postępowy. Po przejęciu redakcji przez N. Sokołowa (ok. 1886), z czasem, stała się pismem syjonistycznym; przy czym powiększanie się publicystyki politycznej odbywało się ze szkodą dla popularyzacji wiedzy. W 1862 ukazało się tylko 25 numerów pisma z powodu przeniesienia się Słonimskiego do Żytomierza. Wznowione zostało w lipcu 1874 w Berlinie (od numeru 1); od 9 IX 1875 wydawane było – z przerwami – w Warszawie aż do 1931. (Zob. też Akawia Abraham)

Autor hasła: Marian Fuks

Strona główna Polskiego Słownika Judaistycznego

This website uses cookies to collect statistical data. If you do not accept it, please disable cookies in your web browser. I understand