„Ha-As(s)if”

(hebr., Plon; Zbiór; Kolekcja) – rocznik poświęcony zagadnieniom kulturalnym, literaturze i historii; wydawany w Warszawie pod red. N. Sokołowa; ukazywał się w 1884-1888 i w 1893 (jego kontynuacją był rocznik „Ha-Szana”, wydawany w latach 1900-1905/1906). Pismo to programowo miało łączyć elementy haskali i odrodzenia narodowego, zgodnie z przesłaniem „miłości do poznania i pragnienia postępu, ale tylko takich które nie zniszczą wiekowego drzewa, w cieniu którego naród [żydowski] żyje od tysiącleci”, połączonego z odniesieniami do Palestyny, „gdzie jedynie możliwy jest rozwój kultury narodowej”. „Ha-A.” posiadał działy: Kroniki współczesnej, Literatury i nauki, Krytyki, Prozy, Poezji oraz Przyrodoznawstwa; miał wielu współpracowników; m.in. publikowali w nim: S. Fünn; M. Berdyczewski, Sz. Bernfeld, S. Mandelkern. Do tomu trzeciego dołączono literacką antologię opowiadań Ha-Meas(s)ef (hebr., Zbieracz, Żniwiarz, Kolekcjoner), wydaną we współpracy z Towarzystwem Upowszechniania Oświaty wśród Żydów w Rosji. Jako dodatek do tomu piątego, ukazał się Sefer zik(k)aron (hebr., Księga pamięci) – słownik biograficzny współczesnych pisarzy hebrajskich. Pismo to, zdobywając spore zainteresowanie, odegrało znaczącą rolę w rozwoju hebrajskiego czasopiśmiennictwa literackiego pod koniec XIX wieku.

Autor hasła: Rafał Żebrowski

Strona główna Polskiego Słownika Judaistycznego

This website uses cookies to collect statistical data. If you do not accept it, please disable cookies in your web browser. I understand