HIAS

(akr. od ang. Hebrew Immigrant Aid Society), właśc. Hebrew Sheltering and Immigrant Aid Society (ang., Hebrajskie Stowarzyszenie Pomocy Imigrantom), nazywane Stowarzyszeniem Pomocy Imigrantom – międzynarodowa organizacja o charakterze społeczno-charytatywnym, której celem było roztaczanie opieki i udzielanie pomocy imigrantom żydowskim; utworzona w Nowym Jorku w 1909, w wyniku zjednoczenia Hebrew Sheltering House Association i Hebrew Immigrant Aid Society. HIAS udzielał pomocy materialnej i prawnej żydowskim imigrantom z Europy Środkowej i Wschodniej, a w 1917-1926 otworzył swoje biura w Europie Wschodniej i na Dalekim Wschodzie. W 1927 przystąpił do Żydowskiego Towarzystwa Kolonizacyjnego i utworzył swój europejski odpowiednik – HICEM (akr. od nazw trzech tworzących go organizacji: HIAS, ICA i EMIG-DIREKT). W 1945 HIAS rozwiązał swoją współpracę z HICEM i zaczął bliżej współpracować z Jointem. Po wojnie HIAS wznowił działalność w Polsce. 4 III 1946 MAP wydało zgodę na otwarcie przezeń biur. Zezwolono mu na legalne prowadzenie działalności informacyjnej oraz pośredniczenie w staraniach biurokratycznych, związanych z emigracją. HIAS pośredniczył też w poszukiwaniach krewnych za granicą. Przede wszystkim jednak miał on pomagać emigrantom żydowskim i opiekować się nimi; podkreślano przy tym, że organizacja ta nie prowadzi akcji propagandowej i nie zachęca do emigracji. HIAS pośredniczył także w staraniach Żydów polskich, którzy wyemigrowali nielegalnie, a następnie zwracali się do polskich placówek dyplomatycznych, z prośbą o wydanie im paszportów. Przekazywał przygotowane sprawy do Wydziału Emigracyjnego CKŻP i tylko w wypadkach szczególnie naglących zwracał się bezpośrednio do MSZ. Pomoc materialna dla niezamożnych emigrantów obejmowała przede wszystkim zakup biletu, dokonywany przez oddział HIAS w kraju docelowym. Polski oddział tej organizacji udzielał natomiast drobnych zasiłków i doraźnej pomocy na pokrycie kosztów dojazdów, koniecznych przy załatwianiu formalności emigracyjnych. Oddziałem tym (także przed wojną, od 1924) kierował Leon Alter. HIAS zaprzestał swej działalności w Polsce w 1950. W 1954 światowa organizacja HIAS połączyła się z United Service for New Americans i Departamentem Migracyjnym Jointu, tworząc United HIAS Service – międzynarodową agencję organizującą pomoc dla imigrantów z Europy Wschodniej i Afryki Północnej.

Autor hasła: Natalia Aleksiun

Strona główna Polskiego Słownika Judaistycznego

This website uses cookies to collect statistical data. If you do not accept it, please disable cookies in your web browser. I understand