„Gwiazda”

(właśc. Związek Żydowskich Robotniczych Klubów Sportowych „Gwiazda”) zob. w: Poalej Syjon

Autorzy hasła:

Strona główna Polskiego Słownika Judaistycznego

This website uses cookies to collect statistical data. If you do not accept it, please disable cookies in your web browser. I understand