Gutkowski Eliasz (Elijahu)

(1900 Kalwaria na Litwie – 1943 Warszawa) – historyk, nauczyciel, literat, popularyzator nauki. W 1907, wraz z rodzicami, przeniósł się do Łodzi. Był związany z ruchem PS. Podczas II wojny światowej przebywał w getcie warszawskim, gdzie w podziemnym gimnazjum nauczał m.in. historii Żydów oraz rozwinął szeroką działalność; m.in. współpracował z organizacjami Dror, prasą konspiracyjną oraz był jednym z mediatorów w sprawie połączenia ŻOB z ŻZW. Był drugim sekretarzem Podziemnego Archiwum Getta oraz jednym z najbliższych współpracowników E. Ringelbluma. Autor m.in. monografii nt. handlu walutowego, wszechstronnie oświetlającej nie tylko ekonomiczne aspekty tego zjawiska. Zginął w kanałach, przy próbie wydostania się z getta.

Autor hasła: Rafał Żebrowski

Strona główna Polskiego Słownika Judaistycznego

Eliasz Gutkowski  - Gutkowski Eliasz (Elijahu) - Polski Słownik Judaistyczny
Eliasz Gutkowski (kliknij, aby powiększyć)

This website uses cookies to collect statistical data. If you do not accept it, please disable cookies in your web browser. I understand