Gumplowiczowa (z domu Golde) Cecylia

pseud. Cecylia (ok. 1870 Płock – 1930 Warszawa) – działaczka PPS. Pochodziła z rodziny kupieckiej. Podobnie jak jej siostra, E. Golde-Stróżecka, należała do PPS od początku istnienia tej partii w zaborze rosyjskim. Zajmowała się stroną organizacyjną spotkań, wydawnictw, zbiórek pieniężnych itp. działalnością. Pośredniczyła w nawiązywaniu stosunków z burżuazją żydowską (Francja, Galicja). Od 1902 działała w Krakowie, gdzie związała się z W. Gumplowiczem (ślub zawarli w 1910, w kościele ewangelicko-reformowanym). Zajmowała się głównie działalnością na rzecz wyzwolenia społecznego i równouprawnienia kobiet; redagowała i wydawała czasopismo kobiet pracujących pn. „Robotnica” (od 1905), a później dodatek miesięczny do „Naprzodu”. W 1914 podjęła pracę w oddziałach pomocniczych Legionów Polskich oraz w Lidze Kobiet.

Autor hasła: Zofia Borzymińska

Strona główna Polskiego Słownika Judaistycznego

This website uses cookies to collect statistical data. If you do not accept it, please disable cookies in your web browser. I understand