Grzech

(hebr. awe(j)ra, chet, awon; jid. awejre, chejt, zind) – według tradycji żydowskiej, świat, który obserwujemy, niepodobny jest do świata zamierzonego przez Stwórcę. Upadek spowodowany g. zasłonił prawdziwe oblicze stworzenia. Oddalił to, co miało być, od tego, co jest. Biblijna metafora upadku AdamaEwy staje się archetypem g. Buduje mitologiczną przestrzeń orzekania o niedoskonałości świata. W kabale g. interpretowany jest zawsze w duchu oddzielenia od całości, przerwania strumienia emanacji, zaburzenia w organizmie objawienia. Każdy ludzki g. aktywizuje siły zła. Odbija się echem we wszystkich wyższych światach, powtarza i aktualizuje na nowo katastrofę upadku. (Zob. też: baal tszuwa; Rosz ha-Szana; Szabat Chazon; taszlich; wid(d)uj)

Autor hasła: Bogdan Kos

Strona główna Polskiego Słownika Judaistycznego

This website uses cookies to collect statistical data. If you do not accept it, please disable cookies in your web browser. I understand