Grübnau Abraham

(1740 Elbląg – 1823 tamże) – kupiec, bibliofil. Absolwent gimnazjum elbląskiego. Prowadził sklep tekstylny; uczestniczył w życiu społecznym miasta. Zasłużył się jako kolekcjoner i badacz monet oraz zbieracz i kopista archiwaliów do dziejów Elbląga. Zajmował się genealogią tamtejszych rodów. Część jego cennego, wystawionego na licytację (1825) księgozbioru (ok. 1400 woluminów i ok. 200 rękopisów), w wyniku interwencji Samuela B. Lindego zakupiła Biblioteka Publiczna przy Królewskim Uniwersytecie w Warszawie, pojedyncze egzemplarze – za pośrednictwem bibliofila F. Neumanna – trafiły do Biblioteki Miejskiej w Elblągu, gdzie pozostawały do 1945.

Autor hasła: Rafał Żebrowski

Strona główna Polskiego Słownika Judaistycznego

This website uses cookies to collect statistical data. If you do not accept it, please disable cookies in your web browser. I understand