Grodner Izrael

(1841 Grodno – 1887 Londyn) – śpiewak brodzki (brodzcy śpiewacy), aktor. W latach 70. XIX w. występował w Rumunii. W 1876 w Jassach zetknął się z A. Goldfadenem i związał z tworzonym właśnie przez Goldfadena teatrem. Opuścił zespół w 1879, wyjeżdżając do Konstantynopola; następnie wiódł żywot wędrownego artysty na ziemiach kresowych (Rosja, Galicja, w tym Lwów). W 1886 wyemigrował do Londynu. Był także autorem i tłumaczem sztuk teatralnych.

Autor hasła: Rafał Żebrowski

Strona główna Polskiego Słownika Judaistycznego

This website uses cookies to collect statistical data. If you do not accept it, please disable cookies in your web browser. I understand