Grobelny Julian

używał wielu pseudonimów, m.in. Trojan (1893 Brzeziny – 1944 Mińsk Mazowiecki) – działacz społeczny i samorządowy; przewodniczący Rady Pomocy Żydom. Od 1915 był członkiem PPS. Oddelegowany do akcji plebiscytowej na Śląsku, działał w tamtejszej Eskspozyturze POW i uczestniczył w II i III powstaniu śląskim. Po wojnie pracował w magistracie łódzkim (w 1930, ze względu na gruźlicę, przeszedł na emeryturę). Po wybuchu wojny przeniósł się do Warszawy. Działał w PPS-WRN. Współorganizował Radę Pomocy Żydom, a od stycznia 1943 był jej przewodniczącym. Aresztowany wskutek denuncjacji za działalność konspiracyjną i pomoc Żydom, został wykupiony z rąk gestapo. Ukrywał się w sanatorium w Otwocku. Po wejściu Rosjan w 1944 został starostą powiatowym w Mińsku Mazowieckim. Wraz z żoną, Haliną, zaangażowaną w pomoc Żydom – zwłaszcza w ratowanie dzieci – otrzymał odznaczenie Sprawiedliwi wśród Narodów Świata.

Autor hasła: Rafał Żebrowski

Strona główna Polskiego Słownika Judaistycznego

Julian Grobelny - Grobelny Julian - Polski Słownik Judaistyczny
Julian Grobelny (kliknij, aby powiększyć)

This website uses cookies to collect statistical data. If you do not accept it, please disable cookies in your web browser. I understand