Greidiker (Grajdiker) Efraim

(1. poł. XIX w.) – ludowy facecjonista, autor licznych żartów, dowcipów i humorystycznych przypowieści. Żył najprawdopodobniej w Gródku Jagiellońskim (według niektórych autorów, w Gródku k. Pińczowa). Wszelkie informacje biograficzne o G. budzą wątpliwości; jego brat był podobno rabinem, a on sam zmarł jakoby w Jerozolimie. Pamięć o nim przetrwała w wielu opowieściach ludowych.

Autor hasła: Paweł Fijałkowski

Strona główna Polskiego Słownika Judaistycznego

This website uses cookies to collect statistical data. If you do not accept it, please disable cookies in your web browser. I understand