Graetz Heinrich (Hirsch)

(1817 Książ, wówczas w zaborze pruskim – 1891 Monachium) – historyk żydowsko-niemiecki, twórca nowoczesnej żydowskiej historiografii, biblista. Początkowo w Wolsztynie przygotowywał się do kariery rabina. W 1836 porzucił wcześniejsze plany. W 1842 podjął studia na uniwersytecie we Wrocławiu. Doktorat uzyskał w Jenie, za pracę Gnostizismus und Judenthum (1846). W 1853 został wykładowcą historii Żydów i Biblii w nowo otwartym Jüdisch-Theologisches Seminar in Breslau, zaś w 1869 – honorowym profesorem uniwersytetu wrocławskiego. Od 1852 współpracował z pismem naukowym „Monatsschrift für Geschichte und Wissenschaft des Judentums” („MGWJ”), a w 1869-1888 wydawał je. Działalność twórcza G. była niejako ukoronowaniem niemieckiego ruchu naukowego Wissenschaft des Judentums. Wśród licznych prac tego autora szczególne miejsce zajmuje Geschichte der Juden von ältesten Zeiten bis zur Gegenwart (t. 1-11, 1853-1875). Była ona najpoczytniejszym dziełem historiografii żydowskiej XIX i pocz. XX w.; ukazywało się ono w licznych tłumaczeniach i w różnych wersjach; odegrało ważną rolę eduk., jak również w sferze budzenia świadomości narodowej, także wśród Żydów polskich. Mimo ogromu zawartej w nim wiedzy faktograficznej i doskonałości narracji opisu, ma wiele słabości, związanych przede wszystkim z niedocenianiem czynników społeczno-ekonomicznych, niezrozumieniem wpływu ruchów mistycznych (choć G. wykazywał pewną sympatię dla chasydyzmu), marginalnym traktowaniem skupisk żydowskich, mających – zdaniem autora, acz często niesłusznie – mniejsze znaczenie (np. skupisk pol., rosyjskich). Ważne miejsce w historiografii żydowskiej zajął też esej G. z 1846 Über die Konstuktionder jüdischen Geschichte. (Zob. też: Dinesohn Jakub; Rabinowicz Saul Pinchas)

Autor hasła: Rafał Żebrowski

Strona główna Polskiego Słownika Judaistycznego

Heinrich Graetz - Graetz Heinrich (Hirsch) - Polski Słownik Judaistyczny
Heinrich Graetz (kliknij, aby powiększyć)

Serwis wykorzystuje pliki cookie do celów statystycznych. Jeśli się na to nie zgadzasz, wyłącz obsługę plików cookie w swojej przeglądarce internetowej. Rozumiem