Gottlieb Jakub

(1911 Kowno – 1945 Turkiestan) – poeta i eseista, piszący w języku jidysz. Debiutował tomem wierszy w 1931, następne trzy tomiki opublikował w 1933, 1936 i 1938. Jego utwory rymowane oraz pisane wierszem białym poświęcone były tematom uniwersalnym, problemom społecznym i narodowym Żydów polskich. Pojawiały się w nich przeczucia nadciągającej katastrofy. Był znany jako doskonały liryk. W 1939 opublikował studium nt. H. Leiwika. Podczas II wojny światowej przebywał w Związku Radzieckim; zmarł na tyfus tuż przed jej zakończeniem. Wybór jego wierszy Geklibene lider (jid., Wiersze wybrane) ukazał się w 1959.

Autor hasła: Rafał Żebrowski

Strona główna Polskiego Słownika Judaistycznego

This website uses cookies to collect statistical data. If you do not accept it, please disable cookies in your web browser. I understand