Gottlieb Filip

(1870-?) zob. w: Gottlieb Maurycy (1856-1879)

Autorzy hasła:

Strona główna Polskiego Słownika Judaistycznego

This website uses cookies to collect statistical data. If you do not accept it, please disable cookies in your web browser. I understand