Got(t)lieb Jehoszua (Joszua) Heszel

(1882 Pińsk – 1940 [1941?] Kazachstan?) – dziennikarz, działacz syjonistyczny, poseł na Sejm RP. Odebrał tradycyjne wychowanie religijne w rodzinnym Pińsku. Po ukończeniu studiów prawniczych na uniwersytecie w Berlinie (doktorat tamże), rozpoczął działalność publicystyczną w gazetach „Hajnt”„Ha-Cefira”. W 1912–1914 redagował „Lodzer Morgnbłat” (jid., Łódzka Gazeta Poranna), a w 1917–1919 – organ Organizacji Syjonistycznej w Polsce „Dos Jidisze Fołk” (jid., Żydowski Lud). Następnie, po połączeniu obu redakcji, przeszedł na stałe do „Hajntu”, gdzie pozostał przez wiele lat (1919–1935). Od 1916 był członkiem KC Organizacji Syjonistycznej w Polsce, jednym z przywódców frakcji Et Liwnot, współpracownikiem Agencji Żydowskiej. W 1924–1939 był radnym Żydowskiej Gminy Wyznaniowej w Warszawie; od 1926 – pełnił w niej funkcję wiceprezesa). W 1935–1939 związał się z redakcją dziennika „Der Moment”; w 1935–1938 był posłem na Sejm RP. Pełnił też funkcję prezesa sekcji żydowskiej Syndykatu Dziennikarzy Warszawskich (1927–1934). Po wybuchu II wojny światowej przedostał się do rodzinnego Pińska, skąd – po aresztowaniu przez NKWD – został wywieziony w głąb Związku Radzieckiego (do Kazachstanu?), gdzie zmarł (według innej wersji, zmarł w obozie koncentracyjnym na terenie Polski). Dużo publikował w prasie. Został odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Polonia Restituta. PS

Autor hasła: Paweł Szapiro

Strona główna Polskiego Słownika Judaistycznego

Serwis wykorzystuje pliki cookie do celów statystycznych. Jeśli się na to nie zgadzasz, wyłącz obsługę plików cookie w swojej przeglądarce internetowej. Rozumiem