Górewicz (Gurewicz)-Grodska Hadassa

(1911 Wilno – 1943 tamże [Ponary?]) – malarka, graficzka; córka dyrektora Gimnazjum Hebrajskiego w Wilnie. Po ukończeniu tegoż Gimnazjum studiowała na Wydziale Sztuk Pięknych USB (1931-1936). Wystawiała w Tallinie, Wilnie, Warszawie. Początkowo pozostawała pod wpływem klasycyzującej sztuki L. Ślendzińskiego (Trzy boginie i Parys); jej późniejsza twórczość wykazuje związki z ekspresjonizmem (Portret malarza Michała Duńca). Uprawiała także drzeworyt (W kawiarni, Wnętrze z fortepianem). Zginęła razem z matką w getcie wileń. podczas pierwszego wysiedlenia ludności żydowskiej przez Niemców.

Autor hasła: Magdalena Tarnowska

Strona główna Polskiego Słownika Judaistycznego

Serwis wykorzystuje pliki cookie do celów statystycznych. Jeśli się na to nie zgadzasz, wyłącz obsługę plików cookie w swojej przeglądarce internetowej. Rozumiem