Gordon Samuel (Szmuel) Lejb

zw. też SZALAG-iem (SzaLaG, Szeleg; akr. od Szmuel Lejb Gordon) (1865 Lida – 1933 Tel Awiw) – pisarz hebrajski, biblista, pedagog. Otrzymał tradycyjne wykształcenie religijne; w dziedzinie nauk świeckich był samoukiem. Od 1891 współpracował z prasą hebrajską („Achi’asef”; „Ha-Eszkol”; „Ha-Sziloach”; „Ha-Zman”). Pierwszym jego tomem poetyckim był Kinor Jeszurun (Lira Izraela, 1892). W 1898–1901 mieszkał w Palestynie; był wykładowcą w szkole męskiej w Jaffie. W 1901 powrócił do Warszawy. Założył nowoczesną hebrajską szkołę męską. Redagował również kilka czasopism dla dzieci i młodzieży, m.in. „Olam Katan”, oraz pedagogiczny miesięcznik „Ha-Pedagog” (Kraków 1903–1904). W 1924 ponownie zamieszkał w Palestynie. Uważany za pioniera szkolnictwa hebrajskiego, związanego z ruchem syjonistycznym, był autorem wielu podręczników, w tym – przeznaczonego na potrzeby szkolne – komentarza do Biblii, zwanego SZALAG, inspirowanego niemiecką krytyką biblijną (wyd. Warszawa, od 1912), w których łączył tradycję z nowoczesną metodologią. Stały się one podstawą nauczania w wielu szkołach w Palestynie, a potem w Izraelu. Temu też dziełu poświęcił ostatnie lata swojego życia. Był autorem poematów, artykułów, opowiadań dla dzieci; tłumaczem wielu dzieł literackich na język hebrajski, m.in.: bajek J. de La Fontaine’a, Króla Leara W. Szekspira, Sulamit P. Heysego i Judith Ch.F. Hebbla, oraz kilku powieści Israela Zangwilla.

Autorzy hasła: Małgorzata Naimska, Rafał Żebrowski

Strona główna Polskiego Słownika Judaistycznego

This website uses cookies to collect statistical data. If you do not accept it, please disable cookies in your web browser. I understand