Gordon Aron Dawid

(1856 Trojanow, Rosja – 1922 Degania, Palestyna) – przywódca ideologiczny w Palestynie podczas tzw. drugiej alij(j)i; pisarz, który przyczynił się do rozwoju języka hebrajskiego i literatury hebrajskiej; patron nurtu chalucowego w ruchu syjonistycznym (He-Chaluc). Otrzymał tradycyjne wychowanie, u prywatnych nauczycieli uczył się języka hebrajskiego, zaś samodzielnie – języka rosyjskiego i przedmiotów świeckich. Po uznaniu go za niezdolnego do służby wojskowej i zawarciu związku małżeńskiego, rozpoczął pracę w majątku barona Józefa Günzburga, a jednocześnie brał udział w działalności edukacyjnej. Po fali pogromów w Rosji, począwszy od 1881, uznał, że nadzieje na integrację Żydów z resztą społeczeństwa nie mogą się spełnić. Rozwiązanie kwestii żydowskich widział w emigracji Żydów. Nie identyfikował się w pełni z ruchem syjon., wątpiąc w możliwość pełnej realizacji jego haseł. W 1904 osiadł w Palestynie, gdzie pracował jako robotnik rolny, mimo że nigdy wcześniej nie pracował fizycznie. Publikował artykuły w czasopiśmie „Ha-Poel ha-Cair” (hebr., Młody Robotnik). Stworzył filozofię, określaną jako „religia pracy”. Idealizował pracę, szczególnie na roli, która – jak twierdził – pozwalała odkryć wartości żydowskie i uniwersalne. Pozostawał pod wpływem koncepcji L. Tołstoja; pracę fizyczną uważał za podstawę ludzkiej egzystencji. Twierdził, że ludzie winni powrócić do natury, właśnie poprzez tę pracę, ziemia zaś powinna być własnością wspólnoty. Był przeciwnikiem marksizmu, uważając go za produkt kapitalistycznego społeczeństwa. G. został delegatem na Światowy Kongres Syjonistyczny w 1913 i konferencję Ha-Poel ha-Cair w 1920. Nigdy jednak nie interesowała go działalność polityczna. Jego imię przyjął ruch młodzieżowy Gordonia.

Autor hasła: Natalia Aleksiun

Strona główna Polskiego Słownika Judaistycznego

Aron Dawid Gordon - Gordon Aron Dawid - Polski Słownik Judaistyczny
Aron Dawid Gordon (kliknij, aby powiększyć)

This website uses cookies to collect statistical data. If you do not accept it, please disable cookies in your web browser. I understand