Goldstein Maksymilian

(ok. 1885 Lwów – ok. 1942 tamże?) – kolekcjoner judaików i numizmatyk. Pochodził z rodziny zamożnego kupca lwow., znanego z działalności charytatywnej oraz przywiązania do tradycji żydowskiej. Pracował w kilku bankach prywatnych, a następnie w lwowskim oddziale Creditanstalt, później – warszawskiego Banku Dyskontowego. Od wczesnej młodości był zapalonym kolekcjonerem (zaczął od zbiorów numizmatycznych, potem artystycznych, by w końcu poświęcić się gromadzeniu sztuki żydowskiej, w tym także przedmiotów związanych z folklorem). W 1910 rzucił pomysł utworzenia muzeum przy Gminie lwowskiej. Jego starania zmierzające do realizacji tego celu zostały uwieńczone sukcesem dopiero w 1934 (por. kolekcja Maksymiliana Goldsteina). Około 1910, wraz z J. Kahanem, założył we Lwowie Koło Miłośników Sztuki Żydowskiej i został jego przewodniczącym (w 1919 obowiązki te przejął Kahane). W 1933 w Muzeum Przemysłu Artystycznego zorganizował wielką Wystawę Żydowskiego Przemysłu Artystycznego. Był autorem wielu prac dotyczących numizmatyki oraz sztuki i kultury żydowskiej, publikowanych głównie w prasie w języku polskim i niemieckim. Swoje zbiory, które stały się podstawą kolekcji Muzeum Żydowskiej Gminy Wyznaniowej we Lwowie, opisał w wydanej wraz z K. Dresdnerem książce Kultura i sztuka ludu żydowskiego na ziemiach polskich. Zbiory Maksymiliana Goldsteina (1935). Podczas II wojny światowej był więźniem obozu janowskiego we Lwowie. Jego zbiory ocalały i pozostały we Lwowie.

Autor hasła: Rafał Żebrowski

Strona główna Polskiego Słownika Judaistycznego

This website uses cookies to collect statistical data. If you do not accept it, please disable cookies in your web browser. I understand