Goldstand Aleksander

(1838 Warszawa – 1903 tamże) – bankier warszawski. Pochodził z zamożnej żydowskiej rodziny. Po ukończeniu gimnazjum, odbyciu praktyki handlowe w Niemczech, objął – wraz z bratem, Janem – dom bankowy po ojcu (1858). Zarządzał też cukrownią „Józefów”, gdzie rodzina miała znaczne udziały. Dzięki stanowisku brata, który był członkiem Zarządu Banku Międzynarodowego firma Goldstandów znakomicie prosperowała; znaczne zyski pochodziły z operacji finansowych, związanych z dostawami żywności dla armii rosyjskiej. G. został członkiem rady, a zarazem bankierem kolei iwangrodzko-dąbrowskiej; wszedł też do rad Towarzystw Starachowickich Zakładów Górniczych, Zakładów Ostrowieckich i Towarzystwa Kolei Fabrycznej Łódzkiej; był współzałożycielem, członkiem i wiceprezesem warszawskiego Banku Dyskontowego; od 1865 (z przerwami) pełnił funkcję sędziego Trybunału Handlowego Banku Polskiego. Później (1876-1903) był członkiem Komitetu Giełdowego. W 1868, razem z rodziną, przeszedł na katolicyzm.

Autor hasła: Zofia Borzymińska

Strona główna Polskiego Słownika Judaistycznego

This website uses cookies to collect statistical data. If you do not accept it, please disable cookies in your web browser. I understand