Goldenberg Ber (Berisz)

(1825 Wiśniowiec na Ukrainie – 1898 Tarnopol) – pisarz hebrajski i pedagog. Był absolwentem tarnopolskiej szkoły J. Perla; w 1850 otworzył w tym mieście własną szkołę. Całe życie spędził w Tarnopolu, opuszczając go na krótko, tylko kilka razy. Utrzymywał się z pracy pedagogicznej. Publikował studia lingwistyczne w periodykach hebrajskich. Wydał też kilka książek, głównie poświęconych historii Żydów i poezji hebrajskiej, wśród nich: biografię Perla i historię jego szkoły Ohel Josef (hebr., Namiot Józefa, 1860); przekład na język hebrajski mowy, dotyczącej emancypacji Żydów, wygłoszonej w galicyjskim sejmie przez Franciszka Smolkę Mas(s)a dwar ha-Adon Smolka (hebr., Wystąpienie Pana Smolki, 1868); zbiór biblijnych komentarzy i studiów językoznawczych (głównie etymologicznych) Or chadasz (hebr., Nowe światło, cz. 1-10, 1889-1897). G. podejmował także próby wydawania miesięcznika hebrajskiego „Noga ha-Jareach” (hebr., Blask Księżyca); w 1872-1873 we Lwowie ukazało się 11 numerów tego pisma oraz 4 numery w 1880, w Tarnopolu.

Autor hasła: Rafał Żebrowski

Strona główna Polskiego Słownika Judaistycznego

Serwis wykorzystuje pliki cookie do celów statystycznych. Jeśli się na to nie zgadzasz, wyłącz obsługę plików cookie w swojej przeglądarce internetowej. Rozumiem