Goldblum Izrael Isser (Izydor)

pseud. Jafag (1864 Wilno – 1925 Antwerpia) – bibliograf i pisarz hebrajski. Był wychowankiem jesziw litewskich. W młodości przybył do Berlina. Poświęcił się badaniu i wydawaniu hebrajskich rękopisów, znajdujących się w zbiorach bibliotek Berlina, Paryża, Londynu, Oksfordu i Rzymu. Wyniki swych poszukiwań publikował w prasie hebrajskiej. Debiutował na łamach tygodnika „Ha-Mag(g)id”, w którym ukazała się większość jego artykułów. Ponadto współpracował z czasopismem „Ha-Iwri”, „Ha-Melic”, „Ha-Cefira”, „Kneset Israel” (hebr., Zgromadzenie Izraela), „Ocar ha-Sifrut” (hebr., Skarbnica Literatury). Część swej bogatej korespondencji z największymi współczesnymi żydowskimi uczonymi opublikował w książce Kwucat michtawim (hebr., Zbiór listów, 1895). Ponadto wydał monografię dotyczącą rękopisów hebrajskich w Paryżu Mi-ginze(j) jisrael be-Paris (hebr., Z geniz żydowskich w Paryżu, 1894) i Maamar bikoret sfarim (hebr., Krytyczny przegląd ksiąg, 1891).

Autor hasła: Rafał Żebrowski

Strona główna Polskiego Słownika Judaistycznego

Serwis wykorzystuje pliki cookie do celów statystycznych. Jeśli się na to nie zgadzasz, wyłącz obsługę plików cookie w swojej przeglądarce internetowej. Rozumiem