Goldberg Edward

(1842 Warszawa – 1928 tamże) – architekt. Studiował w warszawskiej SSP i w Szkole Głównej (1862-1864), a następnie w Akademii Budownictwa w Berlinie. Dyplom Akademii Sztuk Pięknych w Petersburgu uzyskał w 1868. Był budowniczym rosyjskiego departamentu ceł Ministerstwa Finansów i komitetu techniczno-budowlanego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Od 1883 mieszkał stale w Warszawie. Pracował jako wykładowca konstrukcji w Szkole Mechaniczno-Technicznej H. Wawelberga i S. Rotwanda. Projektował i budował wiele obiektów w kraju i za granicą (m.in. nagrodzony w konkursie dom zdrojowy w Cieplicach, komory celne w Sewastopolu i Jałcie, muzeum celne w Petersburgu, pałac księcia Milutina na Krymie, domy mieszkalne Fundacji Tanich Mieszkań H. i L. Wawelbergów w Warszawie).

Autor hasła: Rafał Żebrowski

Strona główna Polskiego Słownika Judaistycznego

This website uses cookies to collect statistical data. If you do not accept it, please disable cookies in your web browser. I understand