Gold Artur

(1897 Warszawa – 1942 Treblinka) – skrzypek, kompozytor, dyrygent, autor muzyki tanecznej i licznych przebojów (m.in. Jesienne róże, Oczy czarne); syn Michała G., pierwszego flecisty w orkiestrze Opery Warszawskiej; ze strony matki spokrewniony z rodem muzyków, Melodystów (F. Melodysta; brat Henryka G. Po przedwczesnej śmierci ojca rodzina wysłała go do wuja w Anglii. Tam otrzymał wykształcenie muzyczne. W okresie międzywojennym, wraz z J. Petersburskim, prowadził zespół instrumentalny, grający na dancingach, a także w teatrzyku Qui Pro Quo. W czasie wojny znalazł się w getcie warszawskim; grał tu z własną orkiestrą. Zginął wywieziony do obozu zagłady w Treblince.

Autor hasła: Marian Fuks

Strona główna Polskiego Słownika Judaistycznego

This website uses cookies to collect statistical data. If you do not accept it, please disable cookies in your web browser. I understand