Gog i Magog

(hebr. Gog u-Magog; jid. Gog-Migog) – mityczne postaci, stanowiące uosobienie wrogich Izraelowi sił, z którymi Mesjasz będzie musiał stoczyć walkę przed założeniem swego królestwa. Określenia te po raz pierwszy pojawiają się – choć w nieco innym sensie – w biblijnej Księdze Ezechiela (38–39), gdzie jest mowa o wojnie Mesjasza z „Gogiem, królem Magogu”. Tradycje dotyczące tych przeciwników Mesjasza są, zwłaszcza w hag(g)adzie, bardzo rozbudowane i często rozbieżne. Zazwyczaj przedstawia się wojny G. i M. jako „bóle porodowe Mesjasza”, z których narodzi się zbawienie. Zapowiedzi te sprawiały, że dziejowe katastrofy i wojny, np. pogromy, powstania (Chmielnickiego powstanie) czy wojny napoleońskie, budziły nadzieje mesjańskie.

Autor hasła: Jan Doktór

Strona główna Polskiego Słownika Judaistycznego

Serwis wykorzystuje pliki cookie do celów statystycznych. Jeśli się na to nie zgadzasz, wyłącz obsługę plików cookie w swojej przeglądarce internetowej. Rozumiem