„Głos Gminy Żydowskiej”. Organ Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Warszawie

miesięcznik wydawany przez Zarząd Warszawskiej Gminy Żydowskiej; ukazywał się od 15 VII 1937 do sierpnia 1939 (ogółem 26 numerów). Redaktorem pisma był Pinchas Wasserman. Było ono poświęcone działalności Gminy, publicystyce historycznej, kulturalnej i religijnej. Specjalne numery publikowano z okazji wielkich rocznic; m.in. z okazji 75. rocznicy powstania styczniowego, 20-lecia Polski Niepodległej, 60-lecia Szkoły Rzemieślniczej im. dr. Ludwika Natansona. W „G.G.Ż.” prowadzono działy nekrologów, wykaz nowożeńców itp. Okresowo część pisma drukowano w języku jidisz, jako „Kehiłe-Sztyme” (jid. Głos Gminy). Z miesięcznikiem współpracowali m.in.: M. Bałaban, R. Brandstätter, A. Czerniaków, F. Friedman, Rafał Gerber, Abraham Halpern, Władysław Konic, M. Mayzel, M. Mieses, I. Schiper, E. Stein, S. Stendig, A. Tartakower, J. Warszawiak.

Autor hasła: Marian Fuks

Strona główna Polskiego Słownika Judaistycznego

This website uses cookies to collect statistical data. If you do not accept it, please disable cookies in your web browser. I understand