„Głos Bundu”

1. jedyne, do czasu I wojny światowej, wychodzące w języku polskim czasopismo bundowskie (Bund), ukazujące się nieregularnie w 1904–1905, wydawane przez H. Erlicha. W 1919–1920 wychodziło jako „Tygodnik Socjalno-Demokratyczny” i było wydawane przez KC Bundu (nadal pod red. Erlicha). Ogółem ukazało się wówczas 26 numerów.

2.organ KC Bundu w Polsce, wydawany jako miesięcznik od lipca 1946 do 1948, zlikwidowany po zjednoczeniu PPR z PPS. 

Autor hasła: Marian Fuks

Strona główna Polskiego Słownika Judaistycznego

This website uses cookies to collect statistical data. If you do not accept it, please disable cookies in your web browser. I understand