Glatsztern (Gladsztern, Glajtsztern) Hilary (Hillel)

(1827–1874 Warszawa) – publicysta, wydawca; teść S. Peltyna. Otrzymał tradycyjne wykształcenie religijne. Potem uczęszczał do warszawskiej Szkoły Rabinów. Swoje wykształcenie świeckie pogłębiał jako samouk. Był zdecydowanym zwolennikiem asymilacji i zbliżenia Żydów do kultury polskiej. Współpracował z „Jutrzenką”. Zabierał m.in. głos w sprawie reformy szkolnictwa, opowiadając się za utworzeniem dla dzieci żydowskich odrębnych szkół o charakterze „świecko-religijnym”, wprowadzeniem obowiązku szkolnego, przez zastosowanie „przymusu moralnego” (np. poprzez ograniczenie niektórych praw obywatelskich) wobec rodziców, uchylających się od tego obowiązku; oraz za reformą Szkoły Rabinów, a kiedy została zlikwidowana – za utworzeniem Seminarium Nauczycielskiego dla młodzieży żydowskiej. Towarzyszyło temu osobiste zaangażowanie G. w sprawy szkolnictwa żydowskiego. Był on również wydawcą i redaktorem gazety „Warszojer Jidisze Cajtung”. W tym okresie powrócił do hebrajskiego brzmienia swego imienia. Jednak publikowanie w języku jidisz traktował jako manewr, mający ułatwić propagowanie asymilacji. Próbował nawet wyjednać pomoc władz w kolportażu czasopism, jednak ze względu na trudności finansowe, musiał zawiesić jego wydawanie.

Autor hasła: Rafał Żebrowski

Strona główna Polskiego Słownika Judaistycznego

This website uses cookies to collect statistical data. If you do not accept it, please disable cookies in your web browser. I understand