Gerim

(l.mn., hebr., Prozelici) – jeden z tzw. Małych traktatów talmudycznych, odnoszący się do zagadnień związanych z przechodzeniem innowierców na judaizm (por. prozelita). Składa się z 4 rozdziałów, poświęconych: 1. szczegółowemu omówieniu wstępnej procedury przyjmowania prozelity; 2. prawom związanym z obrzezaniem, kąpielą rytualną (mykwa) i ofiarami składanymi przez osoby przechodzące na judaizm; 3. rozważaniom związanym z kategorią ger toszaw (hebr., prozelita-osadnik w Erec Israel); 4. napomnieniom dotyczącym wzajemnych stosunków Żydów i prozelitów.

Autor hasła: Rafał Żebrowski

Strona główna Polskiego Słownika Judaistycznego

This website uses cookies to collect statistical data. If you do not accept it, please disable cookies in your web browser. I understand