Gepner Abraham (Abram)

(1872 Warszawa – 1943 tamże) – kupiec, działacz gospodarczy i społeczny. Pochodził z rodziny ortodoksyjnej. Otrzymał tradycyjne wykształcenie religijne. Absolwent warszawskiej szkoły realnej. Przeszedł wszystkie stopnie kariery w firmach handlujących metalami. W 1905 założył własną spółkę (po I wojnie światowej był już jej wyłącznym właścicielem), która dzięki sprzedaży w Rosji półfabrykatów metalowych wyrosła na największe przedsiębiorstwo tej branży w kraju. W okresie okupacji niemieckiej, podczas I wojny światowej, odmówił kierowania rekwizycją metali kolorowych. Piastował funkcje wiceprezesa warszawskiej Izby Handlowo-Przemysłowej, przez wiele lat prezeza Centrali Związku Kupców, radnego m. Warszawy. Był czynny w wielu organizacjach społecznych, gospodarczych i kulturalnych, wiele z nich wspomagał finansowo. We wrześniu 1939 został członkiem Komitetu Obywatelskiego. W dniu kapitulacji Warszawy zgłosił się dobrowolnie na zakładnika. Potem przebywał w getcie warszawskim, gdzie pełnił m.in. funkcje członka Judenratu, przewodniczącego Zakładu Zaopatrzenia (Zaopatrywania), który od połowy 1941 był autonomicznym przedsiębiorstwem przy tejże instytucji, oraz przewodniczącym Rady Gospodarczej. Mimo że był przeciwnikiem dokonywanych przez podziemie rekwizycji, sam żywo uczestniczył w akcji samopomocy społecznej, zwłaszcza pomocy dzieciom, stając się głównym fundatorem dwóch sierocińców oraz – od stycznia 1943 – współkierując z CK Popierania Pracy w szopach. Wspierał też finansowo ŻOB. Został zamordowany 3 V 1943 (podczas powstanie w getcie warszawskim).

Autor hasła: Rafał Żebrowski

Strona główna Polskiego Słownika Judaistycznego

Serwis wykorzystuje pliki cookie do celów statystycznych. Jeśli się na to nie zgadzasz, wyłącz obsługę plików cookie w swojej przeglądarce internetowej. Rozumiem