Genun

syn Lamecha Ślepego, zamieszkujący – według etiopskiej, apokryficznej Księgi Adama, pochodzącej z VI w. – kraj „dołów ze smołą”. Od dzieciństwa był opętany przez upadłego anioła Azazela. Apokryf przypisuje G. wynalezienie wszystkich instrumentów muzycznych. Przepięknie grając na nich i (przy udziale Azazela) uwodząc muzyką serca słuchaczy, G. stworzył zespół niezwykle zdemoralizowanych muzyków, którzy niechlubnie wsławili się rozpustą, pijaństwem i morderstwami.

Autor hasła: Małgorzata Naimska

Strona główna Polskiego Słownika Judaistycznego

This website uses cookies to collect statistical data. If you do not accept it, please disable cookies in your web browser. I understand