General Juden-Reglement für Süd und Neu-Ostpreussen

zob. Generalne Urządzenie Żydów w Prowincjach Prus Południowych i Nowo-Wschodnich

Autorzy hasła:

Strona główna Polskiego Słownika Judaistycznego

This website uses cookies to collect statistical data. If you do not accept it, please disable cookies in your web browser. I understand