Genachowski Elijahu Mosze

(1903 Grajewo – 1971 Bnej Brak, Izrael) – przywódca Mizrachi; współzałożyciel w Polsce ruchu Ceirej Mizrachi (1923). W 1926-1933 mieszkał w Belgii, gdzie zakładał Ceirej Mizrachi oraz Ligę dla Religijnej Pracy; pełnił funkcję wiceprezydenta Syjonistycznej Federacji Belgii. W 1933 osiadł na stałe w Palestynie. W 1933-1946 zasiadał w KC Światowego Ruchu Mizrachi. Poseł do parlamentu (Knesetu) Izraela w 1949-1955. Był także założycielem Wydawnictwa El-Hamekorot. Opublikował m.in. książkę Ki tawou el ha-Arec (1936), dotyczącą działalności Mizrachi w Palestynie; w 1947 wydał pisma wybrane rabina Mordechaja Eliasberga (1817-1889), związanego z ruchem Chowewej Syjon, oraz w 1948 wybór dzieł I. Nissenbauma.

Autor hasła: Rafał Żebrowski

Strona główna Polskiego Słownika Judaistycznego

This website uses cookies to collect statistical data. If you do not accept it, please disable cookies in your web browser. I understand