Gedaliasza Post

(hebr. Com Gedalja) – post obchodzony od wschodu do zachodu słońca, trzeciego dnia tiszri, w rocznicę śmierci Gedaliasza, namiestnika Judei, mianowanego na to stanowisko przez Nabuchodonozora, po zdobyciu Jerozolimy przez Babilończyków w 586 p.n.e. Gedaliasz, uważany przez niektórych za zdrajcę, został zamordowany przez spiskowców. Dopiero po jego śmierci doceniono go za wysiłki, zmierzające do odbudowy życia żydowskiego w Palestynie.

Autor hasła: Magdalena Bendowska

Strona główna Polskiego Słownika Judaistycznego

This website uses cookies to collect statistical data. If you do not accept it, please disable cookies in your web browser. I understand