Gandz Salomon

(1887 Tarnobrzeg – 1954 Filadelfia) – semitysta, historyk, matematyk. Studiował na uniwersytecie i w seminarium rabinistycznym w Wiedniu. W 1915-1923 był nauczycielem wiedeńskim gimnazjów. W 1923 wyemigrował do Stanów Zjednoczonych i został bibliotekarzem oraz wykładowcą Issac Elchanan Theological Seminary w Nowym Jorku (do 1935). Od 1942 wykładał historię cywilizacji ludów semickich w Dropsie College w Filadelfii. Poświęcił się badaniom dziejów matematyki i astronomii staroż. Wschodu oraz tychże dziedzin w średniow. nauce żydowskiej. Współpracował m.in. z czasopismem „Osiris”, poświęconym dziejom nauki oraz z Monumenta Talmudica. Jest autorem wielu tłumaczeń, wśród nich jednej księgi z Miszne Tora MajmonidesaTreatise on the Sanctification of the Moon (1956). Po śmierci G. ukazał się zbiór jego esejów Studies in Hebrew Astronomy and Mathemathik (1970).

Autor hasła: Rafał Żebrowski

Strona główna Polskiego Słownika Judaistycznego

This website uses cookies to collect statistical data. If you do not accept it, please disable cookies in your web browser. I understand