Fünn (Finn) Samuel Josef

(1818 Grodno – 1890 Wilno) – pisarz, publicysta, historyk i filolog. Otrzymał tradycyjne wykształcenie religijne. Poza tym był samoukiem. Od lat 40. XIX w. był w Wilnie jednym z czołowych maskili i wykładowcą w tamtejszej szkole rabinów (od 1848). W 1841, wraz z Lazarem Lipmanem Hurwicem, założył hebrajskie czasopismo „Pirche(j) Cafon”, a w 1860-1861 „Ha-Karmel”. Jako historyk, F. stał na pograniczu między monografistami hebrajskimi i nowoczesnymi badaczami. Wydał m.in.: Nidche(j) Israel (hebr., Wygnańcy Izraela, 1850), historię dziejów i literatury Żydów od zburzenia Pierwszej Świątyni Jerozolimskiej do 2. poł. XII w.; pracował też nad wielotomową historią Żydów, wydając dwie jej części pt. Diwre(j) ha-jamim li-wne(j) Israel (hebr. Dzieje Żydów [dosł.: synów Izraela], t. 1, 1871; t. 2, 1877) oraz historię Żydów wileńskich Kirja neemana (hebr. Wierne miasto, 1860; 1915). (Zob. też: Maggid Dawid; Maggid-Steinschneider Hillel Noach)

Autor hasła: Rafał Żebrowski

Strona główna Polskiego Słownika Judaistycznego

Serwis wykorzystuje pliki cookie do celów statystycznych. Jeśli się na to nie zgadzasz, wyłącz obsługę plików cookie w swojej przeglądarce internetowej. Rozumiem