Fuks (Fuchs, Fox) Jakub (Jaakow) [Izaak] Samuel

(1868 Białystok – 1938 Anglia) – dziennikarz; brat rabina, pisarza i uczonego, Izaaka Salomona F. (1862-1896). Studiował w seminarium rabinackim w Berlinie. Współpracował z tyg. „Ha-Mag(g)id”. W 1892-1898 w Krakowie wydawał i redagował tygodniowy dodatek literacki do tego pisma, pt. „Ha-Mag(g)id le-Israel” (hebr., Kaznodzieja dla Izraela), znany też jako „Ha-Mag(g)id he-Chadasz” (hebr., Nowy Kaznodzieja). Pismo to, ze względu na sympatię do syjonizmu, było prześladowane przez cenzurę rosyjską, toteż w 1898 zmieniło nazwę i ukazywało się pt. „Szawua” (hebr., Tydzień). W 1898-1912 F., wraz z krakowskim uczonym, Azrielem Günzigiem, wydawał almanach nauk.-lit., „Ha-Eszkol”. Do Anglii przeniósł się w 1902 i założył tam wyższą szkołę żydowską oraz zainicjował powstanie oddziału partii Mizrachi. (Zob. też Chowewe(j) Erec Israel)

Autor hasła: Andrzej Żbikowski

Strona główna Polskiego Słownika Judaistycznego

This website uses cookies to collect statistical data. If you do not accept it, please disable cookies in your web browser. I understand