Friedman Filip

(1901 Lwów – 1960 Nowy Jork) – historyk żydowski. Studia odbył na UJK i w Wiedniu. Doktorat wiedeński uniwersytetu i Pedagogium Ivri otrzymał w 1935. Po osiedleniu się w Łodzi (1925) zajął się jej dziejami i badaniami z zakresu historii społeczno-ekonomicznej i kultury Żydów polskich w XIX w. Redagował organ Towarzystwa Przyjaciół JIWO w Łodzi (t. 1, 1938). Wykładał w Instytucie Nauk Judaistycznych w Warszawie. Okres II wojny światowej przetrwał we Lwowie. Po powrocie do Polski zajmował się głównie problematyką Holokaustu. W 1945 został dyrektorem Centralnej Żydowskiej Komisji Historycznej. W 1947 wyemigrował z Polski. Osiadł w Stanach Zjednoczonych (1948), gdzie wkrótce związał się z JIWO. Opublikował m.in.: Dzieje Żydów w Łodzi od początków osadnictwa do 1863 r. (1935); Martyrs and Fighters (1954); Their brother's keepers (1957); a prócz tego wiele prac bibliograficznych (w języku hebrajskim Bibliografija szel ha-sfarim al ha-Szoa we-al ha-Gewura, 1960; i razem z J. Gorem – w j. jid. Bibliografie fun jidisze bicher wegn churbn un gewure, 1962). Po śmierci F. opublikowano Roads to Extinction. Essays on the Holocaust (1980)

Autor hasła: Rafał Żebrowski

Strona główna Polskiego Słownika Judaistycznego

This website uses cookies to collect statistical data. If you do not accept it, please disable cookies in your web browser. I understand