Friedman(n) Dawid Mosze z Czortkowa

(1827 Różyn – 1904 Czortków?) – cadyk; syn Izraela F. z Różyna. W 1895 osiedlił się w Czortkowie, gdzie utworzył wspaniały dwór chasydzki. Popierał osiedlanie się Żydów w Palestynie, był współzałożycielem organizacji Ahawat Syjon. Korespondował z T. Herzlem. Jest autorem dzieł: Diwre(j) Dawid (hebr., Słowa Dawida, Husiatyń 1904); Be(j)t Israel (hebr., Dom Izraela, Piotrków 1913); Kneset Israel (hebr., Zgromadzenie Izraela, Warszawa 1906).

Autor hasła: Michał Galas

Strona główna Polskiego Słownika Judaistycznego

This website uses cookies to collect statistical data. If you do not accept it, please disable cookies in your web browser. I understand