Friedman(n) (Friedländer) Cwi Hirsz z Liszek

([1798] 1808 Ohel [współcz. Ujhely] – 1874 Liszki) – cadyk i rabin; wybitny znawca prawa halachicznego; protoplasta rodu cadyków z Liszek. Studiował w jesziwie u Cwi Hirsza Charifa, zwolennika M. Tajtelbauma z Ohel. Odwiedzał także innych chasydzkich przywódców religijnych tego okresu Izraela z Różyna, Szaloma Rokeacha z Bełza i Menachema Mendla z Rymanowa. Dominującą rolę w jego życiu odegrał jednak Ch. ben A.L. Halberstam(m) z Sącza. F. najpierw został rabinem w Liszkach, a następnie także cadykiem. Miał wielu zwolenników. Znaczna część jego pism uległa zniszczeniu podczas pożaru; pochodzące z późniejszych lat zostały wydane drukiem przez jego wnuka, rabiego Zeewa Wolfa (z napisanym przezeń wstępem), pt. Ach pri tewua (Munkacz 1875-1876) i Ha-jaszar we-ha-tow (hebr., Prawy i dobry, Munkacz 1880-1889). Następcą F. został rabi Josef Friedländer, który ocalawszy z Holokaustu osiadł w Stanach Zjednoczonych na nowojorskim Brooklynie i założył tam centrum chasydów z Liszek. (Zob. też Friedländer Cwi Hirsz z Liszek [1874-1944])

Autor hasła: Zofia Borzymińska

Strona główna Polskiego Słownika Judaistycznego

This website uses cookies to collect statistical data. If you do not accept it, please disable cookies in your web browser. I understand