Friedländer Michał

(1894 Skolem – ok. 1942/1943) – publicysta, pedagog. Pochodził z żydowskiej rodziny inteligenckiej. Ukończył polskie gimnazjum w Drohobyczu. Potem podjął studia prawnicze na uniwersytecie w Wiedniu, przerwane służbą w wojsku austriackim; ukończył je w 1918; w 1919 uzyskał tytuł doktora. Studiował też germanistykę i historię na tymże uniwersytecie oraz w Akademii Eksportowej. Podjął pracę związaną z badaniami historycznymi w Institut für Kulturforschung, a następnie był prywatnym urzędnikiem w Borysławiu. Udzielał się na niwie społecznej; prowadził działalność oświatową; w Borysławiu założył Bibliotekę Powszechną, którą potem kierował. Od 1922 zajmował się pracą pedagogiczną; w 1923 złożył na UJ egzamin kwalifikacyjny, uprawniający go do wykładu języka niemieckiego i historii w szkołach średnich. W 1929-1939 mieszkał w Krakowie i pracował jako nauczyciel języka niemieckiego (wraz z B. Katzem, J. Feldhornem) w najlepszym Prywatnym Gimnazjum Koedukacyjnym Żydowskiego Towarzystwa Szkoły Ludowej i Średniej (por. Związek Zrzeszeń Społecznych Utrzymujących Szkoły Żydowskie). Współpracował z czasopismami: „Neofilolog”, „Ruch Pedagogiczny”, „Miesięcznik Pedagogiczny”; opracowywał teksty dla młodzieży (z dziedziny germanistyki), pisał prace z zakresu dydaktyki (Lektura obcojęzyczna w szkole średniej. Szkic metodyczny, Kraków 1935), zajmował się upowszechnianiem najnowszych osiągnięć zachodnich w dziedzinie pedagogiki. Zginął podczas wojny w nieznanych okolicznościach.

Autor hasła: Zofia Borzymińska

Strona główna Polskiego Słownika Judaistycznego

Serwis wykorzystuje pliki cookie do celów statystycznych. Jeśli się na to nie zgadzasz, wyłącz obsługę plików cookie w swojej przeglądarce internetowej. Rozumiem