Freund Wilhelm

(1806 Kępno – 1894 Wrocław) – filolog klasyczny, pedagog, działacz społeczny. W 1828 założył szkołę żydowską we Wrocławiu, która wkrótce została zamknięta, ze względu na protesty ortodoksów. Był zwolennikiem reformy religijnej i gorąco popierał A. Geigera. W latach 40. XIX w. zaangażował się w ruch zmierzający do emancypacji Żydów w Prusach (w 1842-1845 wydał trzy książki poświęcone aspiracjom Żydów). Redagował miesięcznik „Zur Judenfrage in Deutschland” (1843-1844), w którym – jak i w innych czasopismach niemieckich – zamieścił wiele artykułów poświęconych historii Żydów i reformie judaizmu, oraz apelom emancypacyjnym. W 1848-1851 był dyrektorem gimnazjum w Jeleniej Górze, a następnie szkoły gminy żydowskiej w Gliwicach (1855-1870). Potem poświęcił się działalności pisarskiej. Jego najważniejszą pracą był podręcznik języka łacińskiego Wörterbuch der lateinischen Sprache (t. 1-4, 1834-1845). Wśród wielu dalszych jego prac lingwistycznych na uwagę zasługują publikacje związane z leksykografią, które przez kilka pokoleń stały się podstawą opracowań słowników języka łacińskiego na całym świecie.

Autor hasła: Rafał Żebrowski

Strona główna Polskiego Słownika Judaistycznego

This website uses cookies to collect statistical data. If you do not accept it, please disable cookies in your web browser. I understand