Freudenson Daniel

pseud. Daniel Zgliński, Adam Sylf (1847 Warszawa – 1931 tamże) – publicysta, dramatopisarz. Pochodził z rodziny rzemieślniczej (ojciec zajmował się stolarstwem artystycznym). Po ukończeniu szkoły średniej wyjechał do Krakowa, gdzie wstąpił do teatru. Wkrótce jednak porzucił scenę i rozpoczął studia w Lipsku (1868), których nie dokończył. Po powrocie do Warszawy współpracował z „młodą prasą”; tj. „Nowinami”, „Przeglądem Tygodniowym” (objął w nim dział recenzji teatralnych). Z czasów studiów pochodzi jego rozprawa Geiste der polnischen Dichtkunst in der ersten Halfte des XIX Jahrhunderts (Rostock 1873); z późniejszego okresu – Humor w Panu Tadeuszu (wyd. 2. 1898). F. tłumaczył i pisał dramaty, z których największy rozgłos zyskały: Jakub Warka (wyróżniony na konkursie „Kuriera Warszawskiego” w 1892, wystawiany później na różnych scenach), Szantaż i Mściciel. Ogłosił też wiele artykułów w prasie, poza tym pisał prace o charakterze publicystycznym, m.in. FelietonyHumoreskiBajki (1901), Dekadencja nienawiści polskiej, zarys psychodziejowy (1918), Materializmszakalizm i przyszły człowiek (1924). Pochowany został na cmentarzu żydowskim w Warszawie.

Autor hasła: Zofia Borzymińska

Strona główna Polskiego Słownika Judaistycznego

This website uses cookies to collect statistical data. If you do not accept it, please disable cookies in your web browser. I understand