Freimann Izrael Meir

(1830 Kraków – 1884 Ostrów) – rabin; ojciec niemieckiego pisarza, historyka, bibliografa, Arona F. (1871-1948). Początkowo kształcił się pod kierunkiem ojca. W 1860 otrzymał doktorat z filozofii na uniwersytecie w Jenie. Był rabinem kilku gmin wielkopolskich, m.in. Wielenia (Poznańskie; od 1860) i Ostrowa (1870-1884). Opublikował dzieło We-hizhir (hebr., I ostrzegł, cz. 1, 1874; cz. 2, 1894) poświęcone literaturze midraszowej. Wiele wyników badań F. weszło do responsów jego teścia Jakuba Ettingera (1798-1871), wydanych pt. Binjan Cij(j)on (hebr., Gmach Syjonu, 1868, 1874).

Autor hasła: Rafał Żebrowski

Strona główna Polskiego Słownika Judaistycznego

Serwis wykorzystuje pliki cookie do celów statystycznych. Jeśli się na to nie zgadzasz, wyłącz obsługę plików cookie w swojej przeglądarce internetowej. Rozumiem