Frajhajt

(jid., Wolność), właśc. Socjalistyczny Związek Żydowskiej Młodzieży Robotniczej „Frajhajt” („Wolność”) – młodzieżowa organizacja blisko związana z PS-P; powstała (6 VII 1926) z połączenia organizacji Żydowskiej Socjalistycznej Młodzieży Robotniczej (jid. Jidisze Socjalistisze Arbeter Jugnt) i Związku Młodzieży Syjonistyczno-Socjalistycznej (jid. Cijonistisz-Socjalistisze Jugnt). Szczególnie aktywna była wśród młodzieży żydowskiej na wschodnich kresach Polski. Na początku istnienia organizacja liczyła już 3 tys. członków, skupionych w 123 organizacjach lokalnych. Wydawane przez Żydowską Socjalistyczną Młodzież Robotniczą pisma „Arbeter Jugnt” (jid., Młodzież Robotnicza) oraz „Jugnt-Wort” (jid., Słowo Młodzieży) – dotychczasowy organ Związku Młodzieży Syjonistyczno-Socjalistycznej, zastąpił miesięcznik „Frajhajt”. We wrześniu 1938 doszło do zjednoczenia organizacji He-Chaluc ha-Cair i F., w wyniku czego powstała nowa socjalistyczna organizacja młodzieżowa Dror (hebr., Wolność).

Autor hasła: Zofia Borzymińska

Strona główna Polskiego Słownika Judaistycznego

This website uses cookies to collect statistical data. If you do not accept it, please disable cookies in your web browser. I understand